امروز : دوشنبه 13 آذر 1402 بروزرسانی:1402/08/23
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
40436گونه های قابل پرورش در قفسهای پرورش ماهی در این منطقه چیست؟1400/04/29
گونه های بومی و اقتصادی منطقه شامل سی باس و سیبریم
40437ظریت قفسهای پرورش ماهی در دریا چه میزان می باشد؟1400/04/29
در کشور ایران از 50 تن تا 125 تن در دریا به آب اندازی شده است
40438رای اخذ مجوز پرورش ماهی در قفس از کدام ارگان باید اقدام شود؟1400/04/29پس از وصول درخواست به اداره کل شیلات استان و بررسی طرح توجیهی سرمایه گذار  جهت اخذ پروانه تاسیس و بهداشتی تاسیس به سازمان نظام مهندسی  کشاورزی و منابع طبیعی استان و دامپزشکی معرفی می گردد وپس از طی این مرحله  سایر مراحل بعدی انجام می شود

ميز خدمت الكترونيكي

فایلهای پیوست
تصاویر پیوست